Grøn Marketing

Smil det smitter !

“Smil det smitter”

Spreder du smil på din vej, kommer de uhjælpeligt igen! Det er min arbejds- og livs-filosofi. Et helhjertet smil er det bedste. Det baner vejen for gode relationer. Det medfører som oftest et etisk tilsnit (i forretningsøjemed), og det skaber tillige integritet imellem dig og dine aktiviteter. Her er vejen frem for banebrydende CSR. At lave dine forretninger med hånden på hjertet, giver ikke alene dit liv større værdi; men bliver dit håndtryk til resten af verden!

Start i dag. DET KAN KUN BLIVE EN FANTASTISK START PÅ RESTEN AF DIT LIVS OPLEVELSESEVENTYR!

Inspirationskilde

Jeg sidder og skriver til duften af min Sweet Chai, som jeg netop har hældt op. Af én eller anden (ukendt) årsag begav jeg mig til at læse teksten på æsken af denne nyindkøbte te. I første omgang velsagtens for at se hvor længe den skulle trække. Blev noget overrasket, da denne vejledning mundede ud i et konkret budskab til tedrikkeren_i dette tilfælde mig. Følte mig straks inspireret til at dele budskabet med jer.

Budskabet lyder; citat:

“This tea is dedicated to peace and understanding between the people of the earth and the different ways of life that they follow. Through each cup of tea may the spirit of tolerance and mutual respect grow within us all. May we remember that we are not born to judge each other, but to know and understand each other”

Smukke ord, der alene inspirerer mig. Hertil bør man nok også være af den overbevisning at hvad vi spiser og nærer os med såvel fysisk som åndeligt, er med til at påvirke vores velvære. Det tror jeg helt og holdent på. For nogle vil det måske bare være luft og tomme floskler med sådan en formulering. Måske er det derfor at producenten vælger at gå skridtet videre, som til at underbygge ovenstående citat med nedenstående lære.

Citat: “The wisdom of Ayurveda. Through the Doshas Vata, Pita and Kapha the elements manifest in an unique combination in every being. To maintain or restore that individual balance in one´s life is the foundation of Ayurveda. YOGI TEA created enchanting and flavourful teas for enjoyment that balances in our busy lives.

Andetsteds på te æsken finder man desuden lidt storytelling vedrørende produktet, samt dets mission. “Serving your spirit. The presciouness of time – there are only a few occasions in modern history that have changed time such as the sixties.YOGI TEA was a pioneer in the west when it was first served in 1969. YOGI TEA began with the purpose to build a conscious relationship with oneself and the goodness within and by that became part of a new world renaissance, where culture opened up exchange and share wisdoms to support the new rhytm of life

Det er værdier, misioner og storytelling der er til at føle på; omend med et stærkt strejf af kulturfremstilling, der måske både kan være en barriere/bro afhængig af hvem modtageren er.

For at troværdigheden holdes intakt, er det vigtigt at også miljø og tebonden respekteres, samt honoreres for sin indsats til fremstillingen af denne skønne te. Det må undersøges nærmere. Der burde stå noget på den website som siden henviser til:  www.yogtea.eu  …

Det første jeg finder frem til på siden er i hvert fald at man mener det, når man bedyrer at man kærer sig om det enkelte individs velvære. Siden er illustreret med enkelte yoga øvelser der forbedrer éns velvære i forskellige situationer -som at “få ro i sindet”; “at give slip”; osv.

I fanen About Us, og Commitment, får vi at vide at produktionen er “100% organically grown and are proud to offer all natural products.” Hvilket gavner det lokale miljø samt bonden idet ingen af dem -og heller ikke forbrugeren- udsættes for de skadelige virkninger, som diverse vækstfremmere og pesticider fremprovokerer. Der er ikke nogen statement i forhold til aflønning af te dyrkernes arbejdsindsats; så uagtet respekten for individet, kunne man godt konkludere/frygte at der ikke er meget fairtrade over samarbejdet. Ellers burde det jo stå der.

Det er så her at min begejstring daler en smule, og smitter af på mit helhedsindtryk af produkt/producent. Det er så lidt der skal til, og derfor er det vigtigt at have tanke for alle led, når man gerne vil gøre CSR til en del af sin forretningsfilosofi. I indeværende tilfælde kunne man måske godt argumentere for rigtigheden i at ville hjælpe det enkelte individ -samt naturen- med at finde den rette balance. Nogle vil måske ligefrem påstå at talen om penge og værdige indtægter slet ikke hører hjemme nævnt i flæng med ovenstående værdier. Det mener jeg så at de gør. Alle mennesker har ret til at blive aflønnet værdigt for sin arbejdsindsats. Et lille vigtigt led i hele CSR strategien, der udviser den egentlige respekt meget mere end ord om visioner, misioner og story telling kan hamle op med.

Ny trend eller luftkasteller?

CSR og Green  Marketing omtales og spåes som den sidste nye trend. Holder de i praksis, eller er der tale om luftkasteller?

Hvor går grænsen imellem luftkasteller, social ansvarlighed, marketing, profilering og profit? Altså, hvordan skal man som virksomhed begå sig, for at få positiv respons på sine CSR/Green marketing aktiviteter?

Lad mig med det samme indrømme, at jeg tror på CSR og Green marketing. At der findes enormt potentiale og uendelige muligheder, for at koble social bevidsthed/ansvarlighed, samt green marketing til virksomheden. Jeg spår, at hvis/når trenden går hen og bliver norm, får det essentiel betydning for virksomheden afhængig om den har gjort tiltag på området eller ej. MEN der er en meget gylden regel når det kommer til image, kommunikation og aktion, som ikke kan (bør!) overhøres i denne sammenhæng; nemlig epos/troværdighedsbegrebet.

Sagt med andre ord, skal tiltag indenfor CSR skal være pålidelige i deres form, give en mening, og medvirke til at gøre en reel forskel for virksomhedens rolle og aktivitet i samfundet. Det være sig lokalt og globalt.

Green marketing kan måske vise  sig at gå hen og blive primus motor for aktiviteterne. Miljøbevidsthed indarbejdet i virksomhedens daglige funktion og gøremål, er til at føle på. Det kan vi hurtigt forholde os til.

Det stiller også forbrugerne i en ny situation. Nu skal de  forholde sig til etiske spørgsmål såsom slavearbejde og børnearbejde ved f.eks. chokolade produktion, umenneskelige arbejdsforhold for arbejderen der fremstiller tøj til de store tøjproducenter (m.m!). Kunne man forestille sig at der vil være hele grupper som bliver totalt apatiske og ligeglade, eftersom at de ikke kan rumme at forholde sig til den aktuelle viden? -ganske som med stigningen af nyhedsstrømmen, hvor mange mennesker simpelthen vælger at lukke af for alle de informationer, som omgiver os.

Jeg er spændt på at følge udviklingen i disse trends. Hvor hurtigt det kommer til at gå, hvordan virksomheder og forbrugere tackler og opfatter dem. Håber på gennemsigtighed, og implementering af begreberne i virksomhederne; og at forbrugerne virkelig vil stille de krav, som de har mulighed for at gøre.